Biện pháp phát triển nghề nuôi thủy sản hồ chứa nhỏ Châu Á

Tác giả:

FAO

Ngày đăng: 23-03-2012
Đóng góp bởi:
Biện pháp phát triển nghề nuôi thủy sản hồ chứa nhỏ Châu Á
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 2.7MB | 4588 | 303 | phongt94

Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Biện pháp phát triển nghề nuôi cá hồ chứa nhỏ ở châu Á. Đây
là kết quả của sự hợp tác và nỗ lực nghiên cứu cùng với sự đóng góp của nông dân, ngư dân, cộng đồng dân cư xung quanh các các hồ chứa nước và hồ tự nhiên, các cán bộ kỹ thuật và các nhà khoa học của một số quốc gia như Cam-pu-chia, In-đô-nê-xia, Lào, Sri Lan-ca và Việt Nam. Mục tiêu của cuốn sách không nhằm hướng dẫn thực hành như tài liệu khuyến ngư, mà thực sự là công trình tổng kết kinh nghiệm từ kết quả thực tế của nhiều địa phương, kết quả nghiên cứu khoa học, và những cơ sở lý thuyết liên quan đến lĩnh vực này.

Phạm vi ứng dụng của tài liệu: Nghề nuôi cá ở các mặt nước như hồ chứa đã chứng minh được khả năng mang lại hiệu quả
kinh tế, nâng cao sản lượng cá nuôi, cung cấp thực phẩm có nguồn gốc protein động cho những vùng nông thôn miền núi – nơi thường xuyên thiếu dinh dưỡng. Đây là hoạt động mang tính cộng đồng; bởi vậy, cần có sự hợp tác hài hoà cña nhiều lĩnh vực với mục tiêu chung là: “đảm bảo phát triển bền vững”. Nghề nuôi cá hồ chứa nhỏ không yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Cộng đồng dân cư dù có kinh nghiệm hạn chế trong lĩnh nuôi trồng thuỷ sản cũng có thể tham gia một cách hiệu quả, mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể tham tham gia quản lý và cùng hưởng lợi nhuận. Tài liệu này được xuất bản nhằm khuyến khích chính các quốc gia trong khu vực ủng hộ và phổ biến nghề nuôi cá hồ chứa nhỏ, đồng thời cũng đề xuất giải pháp kỹ thuật thực hiện để mang lại hiệu quả cao. Tài liệu này còn có mục đích hướng dẫn những người làm công tác phát triển, các nhà lập kế hoạch phát triển mở rộng nghề nuôi cá mang tính cộng đồng (xã hội hoá) này vào chương trình và kế hoạch phát triển nông thôn, đồng thời cũng đề xuất các hướng dẫn cụ thể cho người trực tiếp tham gia nuôi cá hồ chứa.

Cơ sở của các thông tin khoa học trong cuốn sách dựa trên kết quả nghiên cứu đã đạt được từ hai dự án do ACIAR tài trợ,
thực hiện tại Sri Lan-ca và Việt Nam. Sự thành công của hai dự án này đã được chứng minh: Hai chính phủ Việt Nam và Sri
Lan-ca đã ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc phổ biến rộng rãi nghề nuôi cá hồ chứa nhỏ. Một số nước khác trong khu vực cũng đang trong quá trình thực hiện tương tự.

Nhằm phổ biến các kết quả đạt được trong hai dự án trên, đồng thời để hoàn chỉnh cuốn sách này, ACIAR đã đề nghị Mạng
lưới các trung tâm nuôi trồng thủy sản châu Á – Thái bình dương (NACA), kết hợp với trường Đại học tổng hợp Deakin  (Ôx-trâylia)  tổ chức một số cuộc hội thảo ở các quốc gia có khả năng ứng để chia sẻ kinh nghiệm cũng như thảo luận các kết quả thu được từ hai dự án. Bản thảo của cuốn sách này được trình bày dựa trên thông tin thu thập được từ các cuộc hội thảo tổ chức tại Campu-chia, Lào và In-đô-nê-xia, và được hoàn chỉnh dựa trên ý kiến tham khảo từ các đại biểu trong các cuộc hội thảo nói trên.

NACA và ACIAR xin chân thành cám ơn sự đóng góp của ông Barney Smith, Quản lý viên của Chương trình nghiên cứu ACIAR cùng các tác giả đã phối hợp chia sẻ kết quả nghiên cứu, góp phần xây dựng cuốn sách và đóng góp đáng kể trong các
cuộc hội thảo.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm