Freshwater Aquariums For Dummies

Tác giả:

Maddy Hargrove, Mic Hargrove

Ngày đăng: 13-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Freshwater Aquariums For Dummies
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 5.35MB | 2509 | 71 | hieuqt

Covers the latest aquarium gadgets

Design a dazzling underwater environment with this bestselling guide!
Setting up your first freshwater aquarium can be a daunting task. This friendly guide answers all your questions, from setting up your tank and selecting fish to the water, chemicals, plants, and much more. There's also expanded guidance on combining different species of fish, maintaining a tank, cleaning gravel, and dealing with common problems such as algae.

Discover how to
* Choose the right aquarium
* Select the best fish
* Get good deals on equipment
* Maintain a clean, healthy environment
* Handle tank pitfalls
* Breed your fish

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm