Fish Disease: Diagnosis and Treatment, Second Edition

Tác giả:

Edward J. Noga

Ngày đăng: 16-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Fish Disease: Diagnosis and Treatment, Second Edition
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
zar 44.53MB | 2250 | 114 | hieuqt

Diagnosis and Treatment, Second Edition provides thorough, yet concise descriptions of viral, bacterial, fungal, parasitic and noninfectious diseases in an exhaustive number of fish species. Now in full color with over 611 images, the book is designed as a comprehensive guide to the identification and treatment of both common and rare problems encountered during the clinical work-up.

Diseases are discussed following a systems-based approach to ensure a user-friendly and practical manual for identifying problems.Fish Disease: Diagnosis and Treatment, Second Edition is the must-have reference for any aquaculturists, aquatic biologists, or fish health specialists dealing with diagnosing or treating fish diseases.

 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm