Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công

Tác giả:

A.F. Poulsen và ctv, 2005

Ngày đăng: 16-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87, ltxuyen2010 edit
Phân bố và sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông Mê Công
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 14.52MB | 2660 | 177 | hieuqt

Nghề đánh cá ở sông Mê Công là một trong những nghề đánh cá lớn nhất trên thế giới. Sản phẩm khai thác chủ yếu của nó dựa vào sự di cư của cá sông. Báo cáo trước đây đã cung cấp khái quát về các yếu tố chủ yếu của cá di cư và những đặc điểm để quản lý. Báo cáo này bổ sung những thông tin chi tiết về 40 loài cá quan trọng đối với nghề khai thác cá sông Mê Công. Chúng tôi cung cấp đặc điểm về phân bố, tính ăn, kích thước, kết cấu đàn, vòng đời và vai trò của từng loài đối với nghề cá. Những thông tin đưa ra trong báo cáo này chủ yếu lấy từ kết quả điều tra ở hạ lưu sông Mê Công từ 1995 đến 2001 do các tổ chức nghề cá của mỗi nước kết hợp với chương trình nghề cá do Danida tài trợ tiến hành. Báo cáo còn sử dụng một số tài liệu tham khảo liên quan đã được công bố.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm