Giáo trình quản lý nguồn nước

Tác giả:

PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng, PGS.TS. Nguyễn Đức Quý, TS. Nguyễn Văn Dung

Ngày đăng: 19-04-2012
Đóng góp bởi: daotrunghieu87
Giáo trình quản lý nguồn nước
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
PDF 6.36MB | 5184 | 357 | hieuqt

Lời giới thiệu
Mục lục
Chương 1: Đại cương về môn học
Chương 2: Tổng quan về tài nguyên nước có liên quan đến sử dụng đất
Chương 3: Một số vấn đề về chất lượng của nguồn nước
Chương 4: Đánh giá và định hướng sử dụng nguồn nước mặt
Chương 5: Nước ngầm và khả năng khai thác nước ngầm
Chương 6: Nhu cầu nước của các ngành kinh tế
Chương 7: Hệ thống tưới tiêu nước
Chương 8: Hiệu quả kinh tế của việc khai thác tài nguyên nước trong NN
Chương 9: Ứng dụng tin học trong quản lý nước
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm