ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA HAI DÒNG Artemia SAN FRANCISCO BAY (SFB_VC) VÀ GREAT SALT LAKE (GSL)

Tác giả:

Nguyễn Thị Hồng Vân, Dương Thị Mỹ Hận và Nguyễn Văn Hòa

Ngày đăng: 08-05-2012
Đóng góp bởi: hoangank36
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SINH TRƯỞNG   VÀ SINH SẢN CỦA HAI DÒNG Artemia   SAN FRANCISCO BAY (SFB_VC) VÀ   GREAT SALT LAKE (GSL)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.31MB | 2479 | 87 | hoangank36

Nghiên cứu được tiến hành trên hai dòng Artemia SFB_VC và GSL với 3 độ mặn là 50‰, 80‰ và 12‰. Kết quả cho thấy độ mặn ảnh hưởng không nhiều đến tỷ lệ sống của cả hai dòng Artemia SFB_VC và GSL (đều đạt trên 75% sau 14 ngày nuôi). Độ mặn có ảnh hưởng đến tăng trưởng Artemia dòng SFB-VC nhưng ít ảnh hưởng đến tăng trưởng dòng GSL và ở cùng độ mặn thường GSL có tăng trưởng nhanh hơn so với SFB_VC. Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy đối với cả hai dòng, ở độ mặn thấp tuổi thọ của Artemia ngắn hơn so với độ mặn cao. Ngoài ra, khi so sánh hoạt động sinh sản của hai dòng Artemia nuôi ở 3 độ mặn khác nhau cũng cho thấy sự khác biệt giữa các chỉ tiêu sinh sản và Artemia dòng SFB_VC có các thông số sinh sản cao hơn dòng GSL, đặc biệt ở độ mặn 120 ppt ở nhiệt độ cao dòng SFB_VC có tỷ lệ đẻ con cao nhất.  

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm