Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường NTTS được phép lưu hành 2011

Tác giả:

BNNPTNT

Ngày đăng: 14-05-2012
Đóng góp bởi: PHONG
Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường NTTS được phép lưu hành 2011
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 5.7MB | 2683 | 118 | Admin

DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 65/2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (121 sản phẩm)

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU (24 sản phẩm)

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm