Nuôi tôm sú

Tác giả:

hoinongdan.cantho.gov

Ngày đăng: 11-10-2012
Đóng góp bởi: phongt94
Nuôi tôm sú
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.6MB | 5028 | 427 | phongt94

KHỞI NGHIỆP NUÔI TÔM......................................................................................................1

KỸ THUẬT NUÔI TÔM SÚ.....................................................................................................5

AO, GIỐNG VÀ THỨC ĂN....................................................................................................14

BỆNH, PHÒNG BỆNH VÀ CHỮA BỆNH ............................................................................20

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ (THAM KHẢO) NUÔI TÔM SÚ CÔNG NGHIỆP.................28

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG CHO NTTS ...............................................................30

KỸ THUẬT DÀNH CHO NGƯỜI SẢN XUẤT TÔM SÚ GIỒNG.......................................33

CHỌN TÔM GIỐNG..............................................................................................................37

KINH NGHIỆM THẢ TÔM GIỐNG ......................................................................................38

KINH NGHIỆM NUÔI TÔM SÚ TRÊN AO NỔI..................................................................39

NUÔI TÔM SÚ – NHỮNG KHUYẾN CÁO ĐÁNG LƯU Ý ................................................40 

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm