Bài giảng quản trị marketing thủy sản

Tác giả:

Nguyễn Minh Đức

Ngày đăng: 17-10-2012
Đóng góp bởi: phongt94
Bài giảng quản trị marketing thủy sản
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.4MB | 3077 | 349 | phongt94

Tóm tắt nội dung môn học

Môn học Tiếp thị Thủy sản trang bị cho sinh viên những nguyên lý cơ bản về marketing, ứng dụng trong kinh doanh các sản phẩm thủy sản. Các phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường sản phẩm thủy sản giúp sinh viên nâng cao khả năng phân tích và đánh giá các vấn đề thị trường trong thực tiễn sản xuất và kinh doanh của ngành thủy sản. Một số khái niệm về tiếp thị sản phẩm quốc tế được giới thiệu trong môn học này cũng giúp sinh viên nâng cao khả năng đánh giá về các vấn đề thị trường toàn cầu của ngành thủy sản.

Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Giới thiệu về marketing (Introduction to Marketing)
1. Khái niệm Marketing (Marketing concepts)
2. Nội dung cơ bản của marketing (Marketing mix)
3. Qui trình marketing (Marketing process)
4. Vai trò của tiếp thị trong các chiến lược cạnh tranh (Marketing in competition strategies)
Chương 2. Môi trường tiếp thị (Marketing Environment)
1. Môi trường vĩ mô (Macro marketing environment)
2. Môi trường vi mô (Micro marketing environment)
3. Phương pháp phân tích SWOT
4. Toàn cầu hóa và phản ứng của các doanh nghiệp thủy sản đối với những thay đổi trong môi trường tiếp thị
Chương 3. Phân khúc thị trường (Market segmentation)
1.  Khái niệm về phân khúc thị trường (Market segmentation)
2.  Các yếu tố cần thiết trong phân khúc thị trường (Requirements for effective market segmentation)
3.  Thị trường mục tiêu (Target market)
4.  Thị trường thủy sản (Markets of aquatic products)
Chương 4. Hành vi khách hàng (Customer behaviors)
1.  Nhu cầu và mong muốn của khách hàng (Needs, wants and demands)
2.  Các mô hình về hành vi khách hàng (Models of customer behaviors)
3.  Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng (Factors affect customer behaviors)
4.  Quá trình hình thành quyết định mua hàng (Buyer decision process)
Chương 5. Truyền thông trong tiếp thị (Marketing communication)
1.  Các mô hình truyền thông (Communication models)
2.  Quảng cáo và tác động của quảng cáo (Advertisement and its effectiveness)
3.  Quan hệ công chúng (Public relationship)
4.  Khuyến mãi (Sales promotion)
Chương 6. Các chiến lược marketing (Marketing strategies)
1.  Thương hiệu và quảng bá thương hiệu (Brands and brand strategy)
  a.  Khái niệm về thương hiệu (Concepts of brand)
  b.  Giá trị thương hiệu (Brand value)
  c.  Bao bì và nhãn hiệu (Package and Label)
2.  Chiến lược định vị thương hiệu (Positioning strategy)
  a.  Khái niệm về định vị (Concepts of positioning)
  b.  Xác định thuộc tính của thương hiệu (Brand properties)
  c.  Xây dựng và phân tích sơ đồ vị trí của thương hiệu (Brand position chart)
  d.  Quyết định chiến lược định vị (Decision on positioning strategy)
3.  Chiến lược marketing theo chu kỳ vòng đời sản phẩm (Product life cycle)
  a.  Sản phẩm và hỗn hợp sản phẩm (Products and Product Mix)
  b.  Sản phẩm thủy sản (Aquatic products)
  c.  Quá trình phát triển sản phẩm mới (New product development)
  d.  Các cách tạo sự khác biệt cho sản phẩm (Differentiation tools)
  e.  Các chiến lược marketing trong từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm (Marketing with product life cycle)
4.  Chiến lược định giá (Pricing strategy)
  a.   Ý nghĩa của định giá trong marketing (Role of pricing in marketing)
  b.  Các phương pháp định giá (Pricing approaches)
  c.  Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết định giá (Factors influence the pricing process)
  d.  Điều chỉnh giá (Price adjustment)
Chương 7 Kênh phân phối (Distribution Channels)
1.  Vai trò và chức năng của kênh phân phối (Role of distribution channels)
2.  Tổ chức kênh phân phối sản phẩm thủy sản (Distribution channels of aquatic products)
3.  Bán lẻ và bán buôn và môi giới trong kinh doanh thủy sản (Wholesalers, retailers, and brokers)
4.  Quyết định khi thiết kế kênh phân phối (Decision to establish distribution channels in aquatic products)
Chương 8. Dịch vụ khách hàng (Customer Services)
1.  Nhận đặt hàng (Order reception)
2.  Dịch vụ tư vấn (Consultancy)
3.  Dịch vụ giao hàng (Delivery)
4.  Dịch vụ hậu mãi (Post-sale services)
Chương 9. Nghiên cứu thị trường (Market research)
1.  Khái niệm và các dạng nghiên cứu thị trường thủy sản (Definition and types of market research)
2.  Qui trình nghiên cứu thị trường thủy sản (Process of market research)
3.  Các phương pháp thu thập dữ liệu (Methods of data collection)
4.  Báo cáo kết quả nghiên cứu (Reports of market research)

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm