Cá cảnh

Giáo trình
Nguyễn Văn Kiểm- Bùi...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Ngọc Quyến và...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Ngọc Quyến và...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Văn Chinh và ctv,...
Báo cáo khoa học
Phan Duy Tuyên và Vũ Cẩm...
Báo cáo khoa học
Nguyễn Ngọc Quyến và...
Báo cáo khoa học
Lâm Quyền và Nguyễn Minh...
Báo cáo khoa học
Ngô Ngọc Thùy Trang và...
Đề tài - luận văn
Đặng Quang Hiếu, 2009.