Bộ điều khiển điện tử máy cho tôm ăn

Giới thiệu

{-item.name-}

đ

đ

Bộ điều khiển thông minh máy cho tôm ăn DTP có thể điều khiển tất cả các loại motor gắn vào máy cho tôm ăn hiện nay trên thị trường mà những thiết bị khác không làm làm được.
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Nhóm công dụng:
Nhóm thành phần:
Nhóm đối tượng:
Bộ điều khiển máy cho tôm ăn DTP Tích hợp thắng điện, dừng ngay lập tức, không rơi vãi thức ăn.

Hẹn giờ cho ăn. Không tốn nhiều sức lực cho tôm ăn, năng suất tương đương với nhiều nhân công lao động làm việc cùng lúc, giúp tiết kiệm chi phí nhân công  nâng cao hiệu quả.

{-item.name-}

đ

đ

{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn

Sản phẩm hiện không khả dụng.

Thiết bị DTP
Xem
0 Sản phẩm 5 Đánh giá 0 Đã bán
{-item.title-}

{-item.description-}

Xem
Đánh giá sản phẩm
Không có đánh giá nào
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}

Sản phẩm tương tự
item.title
{-item.title_note-}
{-item.title-}
{-item.price-}đ {-item.ratio-}%
{-item.footer.title-}