Tiêu chí lọc
Đang lọc theo
Máy đo Photphat HI774 - Máy đo Photphat HI774 Máy đo Photphat HI774 - Máy đo Photphat HI774
Trả góp
Máy đo Photphat HI774
1.557.400đ
Từ 0.5 kg
Máy đo Amoni HI784 - Máy đo Amoni HI784 Máy đo Amoni HI784 - Máy đo Amoni HI784
Trả góp
Máy đo Amoni HI784
1.911.000đ
Từ 0.5 kg
Máy đo Kiềm HI755 - Máy đo Kiềm HI755 Máy đo Kiềm HI755 - Máy đo Kiềm HI755
Trả góp
Máy đo Kiềm HI755
1.557.400đ
Từ 0.5 kg
Hanna Instruments - Máy đo độ mặn HI98325 Hanna Instruments - Máy đo độ mặn HI98325
Trading
Máy đo độ mặn HI98325
2.475.200đ
100% chính hãng
Hanna Instruments - Máy đo PH HI98107 Hanna Instruments - Máy đo PH HI98107
Trading
Máy đo PH HI98107
1.352.000đ
100% chính hãng
Hanna Instruments - Máy đo Amoni HI784 Hanna Instruments - Máy đo Amoni HI784
Trading
Máy đo Amoni HI784
1.911.000đ
100% chính hãng
Hanna Instruments - Máy đo Photphat HI774 Hanna Instruments - Máy đo Photphat HI774
Trading
Máy đo Photphat HI774
1.557.400đ
100% chính hãng
Hanna Instruments - Máy đo Kiềm HI755 Hanna Instruments - Máy đo Kiềm HI755
Trading
Máy đo Kiềm HI755
1.557.400đ
100% chính hãng
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B159 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B159
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292 KÍNH HIỂN VI 2 MẮT OPTIKA B292 - Kính hiển vi 2 mắt độ phóng đại 1000x B292
Yêu thích+
KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x KÍNH HIỂN VI 3 MẮT OPTIKA B293 - Kính hiển vi 3 mắt độ phóng đại 1000x
Yêu thích+
TỦ CHỨA LAM KÍNH - Tủ chứa lam kính TỦ CHỨA LAM KÍNH - Tủ chứa lam kính
Yêu thích+
Tủ chứa lam kính
11.000.000đ
100% chính hãng
Tủ chứa kính hiển vi - Tủ điều khiển ẩm chứa kính hiển vi- LVCS 12M Tủ chứa kính hiển vi - Tủ điều khiển ẩm chứa kính hiển vi- LVCS 12M
Yêu thích+
Tủ chứa dung môi chống cháy - Tủ chứa dung môi chống cháy loại 1 cửa LV-FM15 Tủ chứa dung môi chống cháy - Tủ chứa dung môi chống cháy loại 1 cửa LV-FM15
Yêu thích+
TEST PH SERA - Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera TEST PH SERA - Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera
Yêu thích+
Test Nhanh pH Trong Ao Nuôi – Sera
135.000đ
100% chính hãng
TEST O2 SERA - Test Nhanh O2 Trong Ao Nuôi – Sera TEST O2 SERA - Test Nhanh O2 Trong Ao Nuôi – Sera
Yêu thích+
Test Nhanh O2 Trong Ao Nuôi – Sera
230.000đ
100% chính hãng
Test Mg (Magie) - Test Mg Sera Test Mg (Magie) - Test Mg Sera
Yêu thích+
Test Mg Sera
465.000đ
100% chính hãng
TEST KALI JBL - Test Nhanh Kali Trong Ao Nuôi – JBL TEST KALI JBL - Test Nhanh Kali Trong Ao Nuôi – JBL
Yêu thích+
Test Nhanh Kali Trong Ao Nuôi – JBL
380.000đ
100% chính hãng
TEST H2S - Test Nhanh H2S Trong Ao Nuôi – Envikit TEST H2S - Test Nhanh H2S Trong Ao Nuôi – Envikit
Yêu thích+
TEST NO2 JBL - Test Nhanh NO2 Trong Ao Nuôi – JBL TEST NO2 JBL - Test Nhanh NO2 Trong Ao Nuôi – JBL
Yêu thích+
Test Nhanh NO2 Trong Ao Nuôi – JBL
180.000đ
100% chính hãng
EC170 – Extech - Bút Đo Độ Mặn Nước EC170 – Extech EC170 – Extech - Bút Đo Độ Mặn Nước EC170 – Extech
Yêu thích+
Hi98107 – Hanna - Bút Đo pH Nhiệt Độ Hi98107 – Hanna Hi98107 – Hanna - Bút Đo pH Nhiệt Độ Hi98107 – Hanna
Yêu thích+
Bút Đo pH Nhiệt Độ Hi98107 – Hanna
1.420.000đ
100% chính hãng
Tủ Chứa Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm - Tủ Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm Tủ Chứa Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm - Tủ Hóa Chất Vật Tư Phòng Thí Nghiệm
Yêu thích+
Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Đứng Có Cửa - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng có cửa Tủ Cấy Vi Sinh Dòng Khí Thổi Đứng Có Cửa - Tủ cấy vi sinh dòng khí thổi đứng có cửa
Yêu thích+
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-} KG

{-item.alias-}