Tải ứng dụng

Tepbac eShop được tích hợp mua hàng vào ứng dụng quản lý trại nuôi Farmext. Việc sử dụng ứng dụng sẽ giúp bạn mua hàng dễ dàng bằng cách sử dụng số điện thoại để đăng nhập.

Tải về

Tai Farmext iOS Tai Farmext Android

Xem hướng dẫn tải ứng dụng

__eShopTeam