Diệt khuẩn ao tôm, cá cực mạnh TRIZIN

Giới thiệu

{-item.name-}

đ

đ

Diệt khuẩn ao tôm, cá cực mạnh TRIZIN
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Nhóm công dụng:
Nhóm thành phần:
Nhóm đối tượng:
Thành phần: 1,3,5 - trichloro-1,3,5, Triazin

Công dụng:
Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Liều dùng:
Diệt mầm bệnh khi cải tạo ao: 0.7 - 1kg/1000m3
Xử lý nước ao lắng, bể chứa: 0,3 kg/1000m3, mở quạt nước, sau 48h đưa vào sử dụng.
Chuẩn bị ao trước khi thả: 0,7-1 kg/1000m3, mở quạt nước để 30 phút, để vậy 3 ngày sau gây màu và thả tôm cá
Diệt mầm bệnh trong ao nuôi dưới 1 tháng: 0,1-0,2 kg/1000m3
Tẩy trùng ao, bể nuôi, sát trùng dụng cụ: 100-200 g/m3 nước, ngâm 30 phút. Hòa tan với nước rồi tạt xuống ao, nên mở máy quạt để thuốc phân tán đều.

{-item.name-}

đ

đ

{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn

Sản phẩm hiện không khả dụng.

Dũng cá
Xem
32 Sản phẩm 5 Đánh giá 7 Đã bán
{-item.title-}

{-item.description-}

Xem
Đánh giá sản phẩm
Không có đánh giá nào
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}

Sản phẩm tương tự
item.title
{-item.title_note-}
{-item.title-}
{-item.price-}đ {-item.ratio-}%
{-item.footer.title-}