Zeo ramin - Hấp thu khí độc - Zeo ramin

{-item.name-}

{-item.price_new-}đ

Sản phẩm hiện không khả dụng.

Khuyến mãi

{-item.name-}

Mô tả sản phẩm
Hấp thu khí độc, ổn định môi trường
Anbinh Biochemistry
Xem
30 Sản phẩm 5 Đánh giá 1 Đã bán
Giới thiệu sản phẩm
THÀNH PHẦN:
THÀNH PHẦN
- Silicon dioxide (min) ....... 650.000 mg

- Aluminium oxide (min) ..... 12.000 mg

- Ferric oxide (min) ............... 1.500 mg

- Kali oxide (min) ................... 2.800 mg

- Manganese oxide (min) ......... 400 mg

- Chất mang vừa đủ ...................... 1 kg

CÔNG DỤNG:
- Hấp thụ khí độc (amonia, H2S, NO2), các kim loại, các chất độc cho tôm cá trong nuôi trồng thủy sản.

- Giúp gia tăng khả năng hòa tan của oxy vào nước.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
- Cấu trúc là những túi rỗng bên trong có chứa không khí. Giúp tăng lượng oxy hòa tan, lắng tụ sạch nước và giá thể tốt cho vi sinh. 

- Khả năng hấp thụ khí độc (chỉ có tác dụng trong 8-12 giờ đầu) hiệu quả cao hơn môi trường nước ngọt và ít hiệu quả hơn ở độ mặn cao.

- Dạng hạt nhỏ và không tan trong nước.

CÁCH SỬ DỤNG:
- Trước khi thả, gây màu: Dùng 20-30kg Zeoramin cho 1.000m3 nước.

- Ổn định màu, giảm lơ lửng: Dùng 20kg Zeoramin cho 1.000m3 nước.

- Khí độc cao, ô nhiễm: Dùng 15-20kg Zeoramin cho 1.000m3 nước.

- Định kỳ 2-3 ngày: Dùng 1kg Zeoramin cho 1.000-2.000m3 nước.

- Hòa sản phẩm vào nước sạch rồi tạt đều khắp ao.
Sản phẩm tương tự
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-}

{-item.name-} - {-item.alias-}

Đánh giá sản phẩm
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}