KHoáng hữu cơ Aminox Aqua

Giới thiệu

{-item.name-}

đ

đ

Aminox Aqua Bổ sung vitamin thiết yếu
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Nhóm công dụng:
Nhóm thành phần:
Nhóm đối tượng:

THÀNH PHẦN:

Magnesium (Mg)………………..10,000-20,000 mg

Iron (Fe)……………………………. 6,500-13,000 mg

Zinc (Zn)……………………………. 6,000-12,000 mg

Manganese (Mn) …………………5,000-10,000 mg

Copper (Cu) ………………………….3,000-6,000 mg

Cobalt (Co) ……………………………..500-1,000 mg

Selenium (Se)……………………………. 200-400 mg

Vitamin A, D3, E, Sorbitol, Betaine, Taurine, đường dextrose.

{-item.name-}

đ

đ

{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn

Sản phẩm hiện không khả dụng.

Thuốc thủy sản DL
Xem
23 Sản phẩm 5 Đánh giá 0 Đã bán
{-item.title-}

{-item.description-}

Xem
Đánh giá sản phẩm
Không có đánh giá nào
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}

Phản hồi của người bán

{-rl.content-}

Bình luận

Số điện thoại không đúng

Email không đúng

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.content-}

Số điện thoại không đúng

Email không đúng

{-rl.username-}Quản trị viên

{-rl.add_time-}

{-rl.content-}

Sản phẩm tương tự
item.title
{-item.title_note-} {-item.title_note-} {-item.title_note-} {-item.title_note-}
{-item.title-}
{-item.price-}đ {-item.ratio-}%
{-item.footer.title-}