NutraPro - NutraPro - Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

NutraPro - NutraPro - Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường

{-item.name-}

{-item.price_new-}₫

Khuyến mãi

{-item.name-}

Mô tả sản phẩm
Sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường
TIỆP PHÁT
Xem
100+ Sản phẩm 4.9+ Đánh giá 1000+ Đã bán
Giới thiệu sản phẩm
THÀNH PHẦN:

Thành phần: Trong 1g chứa:

Bacillus subtilis (min)..................................................................................... 5 x 108 CFU/g

Bacillus megaterium (min)............................................................................. 5 x 108 CFU/g

Bacillus coagulans (min)................................................................................ 5 x 108 CFU/g

Bacillus licheniformis (min)........................................................................... 5 x 108 CFU/g

Bacillus polymyxa (min)................................................................................ 5 x 108 CFU/g

Bacillus amyloliquefaciens (min)................................................................... 5 x 108 CFU/g

Khác: Chất mang ( muối dendrite): 70%;      Dextrose: 25%

Công dụng:
- Duy trì điều kiện ao nuôi thuận lợi cho sự tăng trưởng, tăng năng suất và ổn định.

- Duy trì an toàn sinh học nước ao và cải thiện chất lượng nước.

- Hỗ trợ hình thành biofloc trong ao.

- Tăng cường lượng oxy hòa tan.

- Hạn chế số lần thay nước ao nuôi.

- Hiệu quả ở cả ao nuôi nước ngọt và nước mặn.


Cách sử dụng:

Hòa tan với nước ao sạch và tạt đều khắp ao. Chạy quạt nước/ sục khí liên tục, với liều lượng: (đối với
mật độ thả tôm giống > 50 PL/m2)
- Trước khi thả giống 03 ngày: Dùng 250 g NUTRAPRO cho mỗi hecta.
- Tháng thứ 1: Dùng 150 g NUTRAPRO cho mỗi hecta, cách nhau 5 ngày.
- Tháng thứ 2: Dùng 250 g NUTRAPRO cho mỗi hecta, cách nhau 5 ngày.
- Tháng thứ 3: Dùng 350 g NUTRAPRO cho mỗi hecta, cách nhau 5 ngày.
- Tháng thứ 4 & 5: Dùng 400 g NUTRAPRO cho mỗi hecta, cách nhau 5 ngày.
Khuyên dùng xen kẽ với AQUAVIVE 5 ngày/ lần trong suốt vụ nuôi để đạt hiệu quả tốt nhất.
Sản phẩm an toàn đối với sức khỏe con người, động vật và thực vật.

Sản phẩm tương tự
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-}

{-item.name-} - {-item.alias-}

Đánh giá sản phẩm
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}