Holotos - Tạo thức ăn tự nhiên - Holotos

{-item.name-}

{-item.price_new-}đ

Sản phẩm hiện không khả dụng.

Khuyến mãi

{-item.name-}

Mô tả sản phẩm
Tạo thức ăn tự nhiên trước khi thả nuôi
Anbinh Biochemistry
Xem
30 Sản phẩm 5 Đánh giá 1 Đã bán
Giới thiệu sản phẩm
THÀNH PHẦN:
THÀNH PHẦN:
Khoáng chất và Protein

CÔNG DỤNG:
- Bổ sung các acid amin cần thiết, tạo nguồn thức ăn tốt cho tôm cá
- Tạo nhanh trứng nước, thức ăn tự nhiên và gây màu trước khi thả nuôi.

CÁCH DÙNG:
Tạo trứng nước, tạo nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi cá: 1kg/ 2.000-4.000 m3 nước.
Sản phẩm tương tự
img-product-new
{-item.type_name-}
{-item.price-}đ
{-item.priceDefault-}đ
{-item.discount-}% {-item.weight-}

{-item.name-} - {-item.alias-}

Đánh giá sản phẩm
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}