VISTAMI - Khoáng chất cần thiết cho ao nuôi và tôm nuôi mật độ cao

Giới thiệu

{-item.name-}

đ

đ

Khoáng chất cần thiết cho ao nuôi và tôm nuôi mật độ cao
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
Nhóm công dụng:
Nhóm thành phần:
Nhóm đối tượng:

Vistami

(kg/1000m3)

Trước khi thả tôm 1 - 2 ngày

Trong tháng nuôi đầu

(2 - 3 ngày/lần)

Tháng nuôi kế tiếp

(5 - 7 ngày/lần)

Ao lót bạc 100 %311
Ao đất21

1

{-item.name-}

đ

đ

{-quantityOption-} sản phẩm có sẵn

Sản phẩm hiện không khả dụng.

Đại Lý Vinh Phát
Xem
44 Sản phẩm 4.8 Đánh giá 1 Đã bán
{-item.title-}

{-item.description-}

Xem
Đánh giá sản phẩm
Không có đánh giá nào
img-logo-cmt

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.total_like-} người thấy hữu ích

{-item.content-}

Phản hồi của người bán

{-rl.content-}

Bình luận

Số điện thoại không đúng

Email không đúng

{-item.username-}

{-item.add_time-}

{-item.content-}

Số điện thoại không đúng

Email không đúng

{-rl.username-}Quản trị viên

{-rl.add_time-}

{-rl.content-}

Sản phẩm tương tự
item.title
{-item.title_note-} {-item.title_note-} {-item.title_note-} {-item.title_note-}
{-item.title-}
{-item.price-}đ {-item.ratio-}%
{-item.footer.title-}