Nguyễn Tiến

Nguyễn Tiến

Điện thoại : 0975572797

Địa chỉ : Long An

Em mua cá sặc rằng, cá ét, mè dinh, lăng vàng , lăng nha , cá chim, cá chuỗi ngọc , mè hôi, cá cóc anh chị có cá bán liên hệ

Bảng giá từ Nguyễn Tiến

LOẠI GIÁ (đ) ĐƠN VỊ NGÀY
Cá he thịt tại ao 47.000 /gram/con 20-01-2022
Cá rô tại ao 35.000 /kg 18-03-2022
Cá diêu hồng tại chợ 34.000 /kg 23-03-2022
Cá lóc nuôi tại ao 31.000 /kg 23-03-2022
Cá sặc rằn tại ao 39.000 /kg 07-12-2022