Giá Cá sặc rằn tại ao

60.000 đồng/kg

Cá sặc rằn tại ao giá 60.000 đồng/kg cập nhật ngày 16-05-2023, giảm 4.000 đồng so với lần trước.

Cá sặc rằn hôm nay giá 39.000 đồng/kg loại Cá sặc rằn tại ao ghi nhận từ ngày 07-12-2022 bởi tiennguyenca tại khu vực Đồng Tháp.

Cá sặc rằn tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá sặc rằn tại ao

16/05/2023 60.000 đ 4.000 hahuynhcairang
21/04/2023 64.000 đ 1.000 hahuynhcairang
14/04/2023 63.000 đ 6.000 hahuynhcairang
15/03/2023 57.000 đ 18.000 hahuynhcairang
24/02/2023 39.000 đ 1.000 hahuynhcairang
16/02/2023 38.000 đ hahuynhcairang
02/02/2023 38.000 đ 1.000 hahuynhcairang
11/01/2023 39.000 đ hahuynhcairang
23/12/2022 39.000 đ hahuynhcairang
12/12/2022 39.000 đ 15.000 hahuynhcairang
07/12/2022 39.000 đ tiennguyenca Đồng Tháp
05/10/2022 52.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp 150gr
27/03/2022 47.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
22/02/2022 44.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
20/01/2022 50.000 đ tiennguyenca Long An
20/01/2022 55.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
15/01/2022 45.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
09/01/2022 48.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
02/01/2022 48.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
29/12/2021 50.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp size 6
26/12/2021 50.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp size 6 con
12/11/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!