Giá Cá sặc rằn tại ao

90.000 đồng/kg

Cá sặc rằn tại ao giá 90.000 đồng/kg cập nhật ngày 19-04-2022, tăng 45.000 đồng so với lần trước.

Cá sặc rằn hôm nay giá 47.000 đồng/kg loại Cá sặc rằn tại ao ghi nhận từ ngày 27-03-2022 bởi cathanhtruong tại khu vực Đồng Tháp.

Cá sặc rằn tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá sặc rằn tại ao

19/04/2022 90.000 đ 45.000 Tepbac
02/04/2022 45.000 đ 18.000 Tepbac
27/03/2022 47.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
04/03/2022 63.000 đ 2.000 Tepbac
26/02/2022 65.000 đ 5.000 Tepbac
22/02/2022 44.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
18/02/2022 60.000 đ 8.000 Tepbac
16/02/2022 52.000 đ Tepbac
08/02/2022 52.000 đ 10.000 Tepbac
28/01/2022 42.000 đ 5.000 Tepbac
20/01/2022 50.000 đ tiennguyenca Long An
20/01/2022 55.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
17/01/2022 47.000 đ 1.000 Tepbac
15/01/2022 45.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
12/01/2022 48.000 đ 4.000 Tepbac
09/01/2022 48.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
07/01/2022 44.000 đ 13.000 Tepbac
03/01/2022 57.000 đ 5.000 Tepbac
02/01/2022 48.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp
29/12/2021 50.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp size 6
26/12/2021 50.000 đ cathanhtruong Đồng Tháp size 6 con
12/11/2021 90.000 đ Huynhdang Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!