Giá Cá sặc rằn tại ao

Cá sặc rằn tại ao giá: 60.000 đồng/kg, cập nhật ngày 17-08-2018, tăng 5.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá sặc rằn tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 17-08-2018 60.000 đ 5.000
Ngày 08-06-2018 55.000 đ 5.000
Ngày 04-06-2018 50.000 đ -5.000
Ngày 10-05-2018 55.000 đ 5.000
Ngày 08-03-2018 50.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!