Giá Cá diêu hồng tại chợ

Cá diêu hồng tại chợ giá: 45.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-03-2020, giảm -2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá diêu hồng tại chợ theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-03-2020 45.000 đ -2.000
Ngày 03-02-2020 47.000 đ -3.000
Ngày 25-09-2018 50.000 đ 5.000
Ngày 29-01-2018 45.000 đ 1.000
Ngày 23-01-2018 44.000 đ 2.000
Ngày 11-01-2018 42.000 đ -3.000 MIN
Ngày 04-01-2018 45.000 đ -7.000
Ngày 06-04-2016 52.000 đ 4.000
Ngày 12-03-2016 48.000 đ -7.000
Ngày 01-10-2015 55.000 đ 5.000
Ngày 15-08-2015 50.000 đ 1.000
Ngày 06-05-2015 49.000 đ -1.000
Ngày 01-04-2014 50.000 đ
Ngày 26-02-2014 50.000 đ
Ngày 09-02-2014 50.000 đ 5.000
Ngày 19-01-2014 45.000 đ
Ngày 31-12-2013 45.000 đ -1.000
Ngày 10-11-2013 46.000 đ 1.000
Ngày 30-10-2013 45.000 đ -3.000
Ngày 13-10-2013 48.000 đ 1.000
Ngày 02-10-2013 47.000 đ 2.000
Ngày 28-09-2013 45.000 đ -10.000
Ngày 11-09-2013 55.000 đ
Ngày 21-08-2013 55.000 đ
Ngày 04-08-2013 55.000 đ
Ngày 05-07-2013 55.000 đ -10.000
Ngày 09-01-2013 65.000 đ 3.000 MAX
Ngày 09-03-2012 62.000 đ 0 --