Giá Cá diêu hồng tại chợ

Cá diêu hồng tại chợ giá: 45.000 đồng/kg, cập nhật ngày 24-03-2020, giảm -2.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá diêu hồng tại chợ theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 24-03-2020 45.000 đ -2.000
Ngày 03-02-2020 47.000 đ -3.000
Ngày 25-09-2018 50.000 đ 5.000
Ngày 29-01-2018 45.000 đ 1.000
Ngày 23-01-2018 44.000 đ 2.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!