Giá Cá lóc nuôi tại ao

Cá lóc nuôi tại ao giá: 29.000 đồng/kg, cập nhật ngày 03-08-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc nuôi tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 03-08-2020 29.000 đ
Ngày 22-07-2020 29.000 đ -1.500
Ngày 13-07-2020 30.500 đ -500
Ngày 02-07-2020 31.000 đ 1.000
Ngày 26-06-2020 30.000 đ -3.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!