Giá Cá lóc nuôi tại ao

Cá lóc nuôi tại ao giá: 27.000 đồng/kg, cập nhật ngày 15-01-2021, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc nuôi tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 15-01-2021 27.000 đ
Ngày 14-01-2021 27.000 đ 1.000
Ngày 13-01-2021 26.000 đ
Ngày 12-01-2021 26.000 đ
Ngày 11-01-2021 26.000 đ -3.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!