Giá Cá lóc nuôi tại ao

Cá lóc nuôi tại ao giá: 29.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-10-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc nuôi tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-10-2020 29.000 đ
Ngày 21-10-2020 29.000 đ
Ngày 12-10-2020 29.000 đ 1.000
Ngày 07-10-2020 28.000 đ -5.000
Ngày 25-09-2020 33.000 đ 1.000

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!