Cá lóc nuôi tại ao

Giá Cá lóc nuôi tại ao

Cá lóc nuôi tại ao giá: 34.000 đồng/kg, cập nhật ngày 17-05-2021, giảm -1.000 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc nuôi tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 17-05-2021 34.000 đ -1.000
Ngày 14-05-2021 35.000 đ MAX
Ngày 14-05-2021 35.000 đ 1.000
Ngày 13-05-2021 34.000 đ
Ngày 12-05-2021 34.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!