Giá Cá lóc nuôi tại ao

Cá lóc nuôi tại ao giá: 31.000 đồng/kg, cập nhật ngày 27-05-2020, không đổi 0 đồng.

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc nuôi tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật
Ngày 27-05-2020 31.000 đ
Ngày 21-05-2020 31.000 đ 2.000
Ngày 13-05-2020 29.000 đ 1.000
Ngày 07-05-2020 28.000 đ
Ngày 07-05-2020 28.000 đ

Tải APP Tepbac để đăng tải giá bạn biết nhé!