Giá Cá lóc nuôi tại ao

32.000 đồng/kg

Cá lóc nuôi tại ao giá 32.000 đồng/kg cập nhật ngày 12-04-2024, Tăng 3.000 đồng so với lần trước.

Cá lóc nuôi tại ao

Biểu đồ thống kê giá Cá lóc nuôi tại ao theo thời gian

Lịch sử cập nhật giá Cá lóc nuôi tại ao

15:18:23 12-04-2024 32.000 đ 3.000 Tepbac
09:45:00 10-04-2024 29.000 đ 2.000 Tepbac
11:13:08 08-04-2024 27.000 đ 1.000 Tepbac
02:51:01 18-03-2024 28.000 đ 1.000 Tepbac
23:37:27 13-03-2024 27.000 đ 8.000 Tepbac
01:35:10 12-03-2024 35.000 đ 8.000 Tepbac
23:36:02 09-03-2024 27.000 đ 1.500 Tepbac
18:32:04 08-03-2024 28.500 đ 500 Tepbac
14:48:57 06-03-2024 29.000 đ Tepbac
21:22:53 03-03-2024 29.000 đ Tepbac
20:33:51 02-03-2024 29.000 đ 1.000 Tepbac
12:01:48 29-02-2024 30.000 đ Tepbac
09:49:41 26-02-2024 30.000 đ 7.000 Tepbac
09:40:04 21-02-2024 37.000 đ 5.000 Tepbac
14:08:19 01-02-2024 32.000 đ 1.000 Tepbac
16:18:00 29-01-2024 33.000 đ 3.000 Tepbac
17:00:42 25-01-2024 30.000 đ Tepbac
09:38:51 22-01-2024 30.000 đ Tepbac
09:42:37 16-01-2024 30.000 đ Tepbac
09:15:35 15-01-2024 30.000 đ 3.000 Tepbac
10:20:39 10-01-2024 33.000 đ 5.000 Tepbac
17:56:31 05-01-2024 28.000 đ 1.000 Tepbac
11:46:13 26-12-2023 29.000 đ 17.000 Tepbac
15:04:42 18-10-2023 35.000 đ 0366240007 Trà Vinh
15:04:34 18-10-2023 35.000 đ 0366240007 Trà Vinh
15:04:29 18-10-2023 35.000 đ 0366240007 Trà Vinh
23:21:04 14-10-2023 46.000 đ 1.000 Tepbac
23:45:29 01-10-2023 45.000 đ 1.000 Tepbac
01:29:11 24-09-2023 46.000 đ 8.000 Tepbac
17:04:34 19-07-2023 54.000 đ 10.000 Tepbac
21:13:57 30-06-2023 53.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
22:00:27 16-06-2023 53.000 đ nguyennhandt Đồng Tháp
21:47:14 16-05-2023 44.000 đ 2.000 Tepbac
03:36:24 26-04-2023 46.000 đ 3.000 Tepbac
01:32:34 21-04-2023 49.000 đ 1.000 Tepbac
01:33:19 14-04-2023 48.000 đ Tepbac
17:47:38 02-04-2023 48.000 đ 2.000 Tepbac
03:23:54 21-03-2023 46.000 đ 1.000 Tepbac
02:58:57 17-03-2023 45.000 đ tiendat Đồng Tháp
02:18:34 15-03-2023 45.000 đ 1.000 Tepbac
22:49:49 03-03-2023 44.000 đ Tepbac
23:25:54 24-02-2023 44.000 đ Tepbac
02:07:22 16-02-2023 44.000 đ 1.000 Tepbac
02:30:31 09-02-2023 46.000 đ tiendat Đồng Tháp
03:22:22 02-02-2023 43.000 đ Tepbac
23:18:21 15-01-2023 41.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:33:10 11-01-2023 43.000 đ Tepbac
17:52:29 23-12-2022 43.000 đ 2.000 Tepbac
22:48:53 12-12-2022 41.000 đ 1.000 Tepbac
22:44:03 07-12-2022 38.000 đ tiendat Đồng Tháp
22:40:10 30-11-2022 40.000 đ 1.000 Tepbac
22:18:14 24-11-2022 39.000 đ 1.000 Tepbac
20:55:05 04-11-2022 38.000 đ Tepbac
22:08:11 28-10-2022 38.000 đ 500 Tepbac
16:06:12 14-10-2022 38.500 đ 1.500 Tepbac
18:37:00 05-10-2022 39.500 đ tiendat Đồng Tháp
17:56:53 27-09-2022 40.000 đ 1.000 Tepbac
17:54:43 15-09-2022 41.000 đ 2.000 Tepbac
23:48:02 07-09-2022 39.000 đ 3.000 Tepbac
23:55:28 05-09-2022 365.000 đ hahuynhcairang Cần Thơ
23:56:57 13-08-2022 36.000 đ 1.000 Tepbac
23:51:21 07-08-2022 37.000 đ Tepbac
23:19:17 29-07-2022 36.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:18:58 29-07-2022 0 đ tiendat Đồng Tháp
23:37:53 26-07-2022 37.000 đ 500 Tepbac
22:33:48 25-07-2022 36.500 đ 500 Tepbac
23:34:28 23-07-2022 36.000 đ Tepbac
23:53:09 22-07-2022 37.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:40:24 18-07-2022 36.000 đ 2.000 Tepbac
23:46:59 09-07-2022 38.000 đ 1.000 Tepbac
23:35:13 04-07-2022 37.000 đ 3.000 Tepbac
22:55:59 26-06-2022 40.000 đ 3.000 Tepbac
21:43:00 23-06-2022 44.000 đ tiendat Trà Vinh
21:42:48 23-06-2022 40.000 đ tiendat Trà Vinh
23:57:04 21-06-2022 40.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:49:00 16-06-2022 37.000 đ 5.000 Tepbac
20:00:43 07-05-2022 32.000 đ Tepbac
18:20:28 28-04-2022 38.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:57:33 24-04-2022 33.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:52:17 19-04-2022 32.000 đ 5.000 Tepbac
23:37:40 17-04-2022 37.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:37:13 17-04-2022 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
19:56:10 13-04-2022 32.500 đ tiendat Đồng Tháp
19:55:49 13-04-2022 32.000 đ tiendat Long An
23:52:15 08-04-2022 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
22:15:44 07-04-2022 37.000 đ 7.000 Tepbac
23:55:52 05-04-2022 36.000 đ tiendat An Giang
23:55:43 05-04-2022 35.500 đ tiendat Đồng Tháp
23:49:26 03-04-2022 37.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:49:12 03-04-2022 30.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:40:36 02-04-2022 30.000 đ 2.000 Tepbac
14:35:33 02-04-2022 29.500 đ Hhnam89 An Giang
23:42:44 29-03-2022 31.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:26:02 26-03-2022 32.000 đ tiendat Đồng Tháp
21:36:32 23-03-2022 31.000 đ tiennguyenca Đồng Tháp
21:36:04 23-03-2022 33.000 đ tiennguyenca Đồng Tháp
22:55:05 21-03-2022 29.000 đ tiennguyenca Đồng Tháp
23:34:23 20-03-2022 34.000 đ tiendat Đồng Tháp
23:34:14 20-03-2022 31.000 đ tiendat Đồng Tháp
12:02:48 18-03-2022 32.500 đ tiendat Đồng Tháp

Tải Ứng dụng Tepbac trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!