Cá Ali trắng

: Pindani
: Pseudotropheus socolofi Johnson, 1974
: Cá tuyết điêu
Phân loại
Pseudotropheus socolofiJohnson, 1974
Ảnh Cá Ali trắng
Đặc điểm sinh học

- Cá Ali trắng có thân thoan dài, đỉnh đầu dốc, miệng rộng. Cỡ cá tối đa 8cm. Thân và các vây có màu trắng như tuyết.

Phân bố

Cá nhập nội từ cuối thập niên 90, trung bình 500 – 1000 con/năm giai đoạn 2000 – 2004. Cá đã sản xuất giống trong nước từ năm 2004, tập trung ở Biên Hòa

Tập tính

- Tầng nước ở: Giữa – đáy.

- Thức ăn: Cá ăn động vật. Thức ăn bao gồm cá con, côn trùng, giáp xác, trùng chỉ, thức ăn viên ...

- Chăm sóc: Cá lên màu đẹp trong môi trường nước cứng và pH kiềm. Có thể trải một lớp đá san hô trên bể để giữ môi trường phù hợp cho cá

Sinh sản

Sinh sản: Tỉ lệ đực cái khi tham gia sinh sản là 1:3. Cá cái đẻ trứng lên giá thể cứng trong bể, cá đực thụ tinh ngoài, sau đó cá cái gắp trứng lên miệng để ấp. Thời gian cá cái ấp trứng và giữ con trong khoang miệng khoảng 3 tuần

Hiện trạng

Nuôi làm cảnh. Sản xuất nội địa

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. HCM
2. http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_v%C3%A0ng
3. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm