Cá tên lửa

: Blue mbuna
: Maylandia emmiltos (Stauffer, Bowers, Kellogg& McKaye, 1997)
:
Phân loại
Maylandia emmiltos(Stauffer, Bowers, Kellogg& McKaye, 1997)
Ảnh Cá tên lửa
Đặc điểm

Cá tên lửa là loài mới được tách ra từ M. zebra (Boulenger, 18990. Thân cá có màu xanh lơ với 10-11 sọc đứng mờ, riêng vây lưng và một phần vây đuôi có màu đỏ cam nổi bật.

Phân bố

Cá phân bố ở Châu Phi: hồ Malawi

Tập tính

 - Tầng nước ở: Mọi tầng nước
- Chăm sóc: Cá lên màu đẹp ở môi trường nước cứng và pH kiềm (pH 8,0). Bể cần bố trí lọc nước và sục khí thường xuyên.
- Thức ăn: Cá ăn tạp từ tảo, thực vật đến côn trùng, giáp xác, trùng ... Cá cũng ăn thức ăn viên

Sinh sản

Sinh sản: Tỉ lệ đực cái khi tham gia sinh sản là 1:3. Cá cái ấp trứng và giữ con trong khoang miệng khoảng 3 – 4 tuần

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Kỹ thuật nuôi tương tự như cá huyết trung hồng

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Cẩm Lương, 2009. Cá cảnh nước ngọt. Nhà xuất bản Nông nghiệp TP. HCM
2. http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_v%C3%A0ng
3. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies

Cập nhật ngày 27/01/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm