Cá hồng đăng

: Glowlight tetra
: Hemigrammus erythrozonus Durbin, 1909
: Cá Neon
Phân loại
Hemigrammus erythrozonusDurbin, 1909
Ảnh Cá hồng đăng
Đặc điểm

Cá hồng đăng có thân thon dài màu trắng trong, với 1 sọc đỏ nổi bật chạy dọc theo đường bên từ cuống đuôi qua viền trên của mắt. Các vây màu trắng trong, với 1 vệt đỏ ở vây lưng và vệt vàng ở vây hậu môn.


Cá Hồng đăng trong bể nuôi cảnh
 

Phân bố

Nguồn gốc: Cá nhập nội sau năm 2000

Cá phân bố ở Nam Mỹ: sông Essequibo

Tập tính

Tầng nước ở: Giữa

Chăm sóc: Cá cần môi trường nước mềm và có tính axít.

Thức ăn: Cá ăn tạp từ trùng chỉ, bo bo ... đến thức ăn viên

Sinh sản

Sinh sản: Cá dễ sinh sản, đẻ trứng dính vào giá thể như cây thủy sinh. Cần tách trứng ra khỏi cá bố mẹ sớm để tránh cá bố mẹ ăn trứng

Hiện trạng

Cá nuôi làm cảnh. Mức độ phổ biến ít, mức độ ưa chuộng ít, giá khoảng 5 ngàn đồng/con.

Tài liệu tham khảo

1. http://fishviet.com/fishviet/index.php?page=fishspecies
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hemigrammus_erythrozonus

Cập nhật ngày 08/02/2013
bởi Trung Hiếu
Xem thêm