Lý Vĩnh Phước

Lý Vĩnh Phước

CTV
Đam mê, thích nghành thuỷ sản
Bài đã viết 79

Mối quan hệ của màu nước và chất lượng môi trường đến sức khỏe tôm

Mối quan hệ của màu nước và chất lượng môi trường đến sức khỏe tôm

Trong nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, công nghệ cao, bà con thường sử dụng nước xanh, nước xanh noãn chuối non, thành

Ngày 09/07/2024
Đường ruột tôm khoẻ, chìa khoá thành công cho nuôi tôm công nghệ cao

Đường ruột tôm khoẻ, chìa khoá thành công cho nuôi tôm công nghệ cao

Đường ruột tôm thẻ chân trắng cùng với gan, là cơ quan quan trọng nhất, để tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ă

Ngày 02/07/2024
Ảnh hưởng mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống tôm thẻ chân trắng

Ảnh hưởng mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống tôm thẻ chân trắng

tôm thẻ chân trắng nuôi thân canh công nghệ cao Nuôi tôm thẻ chân trắng nói chung, nuôi tôm theo hướng thâm canh, si

Ngày 25/06/2024
Nâng cao sản lượng trong nuôi tôm công nghệ cao

Nâng cao sản lượng trong nuôi tôm công nghệ cao

Nhiều mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao hiện nay, bà con áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào sản xuất, nên sản lư

Ngày 21/06/2024
Mối liên quan của pH và NO2 trong ao nuôi tôm

Mối liên quan của pH và NO2 trong ao nuôi tôm

Khí độc NO2 hình thành do sên vét, cải tạo ao ban đầu trước vụ nuôi thực hiện kém hiệu quả. Không loại được triệt để lượ

Ngày 12/06/2024
Sử dụng kháng sinh thường xuyên trong điều trị bệnh tôm

Sử dụng kháng sinh thường xuyên trong điều trị bệnh tôm

Nuôi tôm thẻ chân trắng hiện nay đa dạng mô hình nuôi như nuôi ao đất, ao đất lót bạt bờ, ao đất đáy lưới, ao đất lót bạ

Ngày 19/02/2024
Các vấn đề thường gặp và nguyên nhân ảnh hưởng đến tôm giống

Các vấn đề thường gặp và nguyên nhân ảnh hưởng đến tôm giống

Giai đoạn ương tôm Postlarvae quan trọng, cần thiết đối với các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh công nghệ cao,

Ngày 19/02/2024
Đánh giá sức khỏe tôm thẻ trong ao qua cơ quan tiêu hóa

Đánh giá sức khỏe tôm thẻ trong ao qua cơ quan tiêu hóa

Cơ quan tiêu hoá của tôm thẻ chân trắng bắt đầu từ dạ dày, gồm 2 miền tâm vị và môn vị, là nơi nghiền thức ăn của tôm. T

Ngày 05/01/2024