Lý Vĩnh Phước

Lý Vĩnh Phước

CTV
Đam mê, thích nghành thuỷ sản
Bài đã viết 31

Giải pháp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất trong chuẩn bị ao, hồ, nuôi tôm thẻ chân trắng

Giải pháp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất trong chuẩn bị ao, hồ, nuôi tôm thẻ chân trắng

Với ngành tôm, quý II, quý III, là 2 quý chủ lực, quyết định sản lượng trong kế hoạch cả năm, quyết định hiệu quả sản xu

Ngày 15/10/2022
Chất giải độc gan dùng trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Chất giải độc gan dùng trong nuôi tôm thẻ chân trắng

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu tuyến gan tụy trên tôm là gì? Tuyến gan tuỵ của tôm là một hệ thống ống nhỏ, cuối hệ thống ố

Ngày 20/09/2022
Kiểm soát rủi ro khi nuôi tôm độ mặn thấp

Kiểm soát rủi ro khi nuôi tôm độ mặn thấp

Các vấn đề thường gặp khi nuôi tôm độ mặn thấp và biện pháp khắc phục.

Ngày 12/09/2022
Cần chú trọng độ đồng đều khi lựa chọn thức ăn tôm thẻ

Cần chú trọng độ đồng đều khi lựa chọn thức ăn tôm thẻ

Ngoài độ đạm thì độ đồng đều cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn thức ăn tôm thẻ. Sự chênh lệch kích thước và trọng l

Ngày 07/09/2022
Ngăn chặn tích luỹ hữu cơ trong ao nuôi thủy sản

Ngăn chặn tích luỹ hữu cơ trong ao nuôi thủy sản

Tích lũy chất hữu cơ trong ao nuôi do các chất rắn lơ lửng, xác tôm cá, thức ăn thừa, phân, tảo tàn... gây ảnh hưởng xấu

Ngày 26/08/2022
5 yếu tố quyết định tỷ lệ sống trong ương cá tra giống

5 yếu tố quyết định tỷ lệ sống trong ương cá tra giống

Các vấn đề trong kỹ thuật ương cá tra giống và 5 yếu tố cần kiểm soát chặt chẽ để tăng tỷ lệ sống trong ương cá tra giốn

Ngày 10/08/2022
Tăng tỷ lệ sống khi nuôi cá rô đồng thâm canh

Tăng tỷ lệ sống khi nuôi cá rô đồng thâm canh

Nâng cao tỷ lệ sống cá rô đồng nuôi thâm canh từ giai đoạn cá bột đến cá thương phẩm.

Ngày 21/07/2022
Bí quyết nuôi tôm về size lớn chỉ cần 5 yếu tố

Bí quyết nuôi tôm về size lớn chỉ cần 5 yếu tố

Thực hiện đủ, đúng, triệt để 5 nội dung cốt lõi để nuôi tôm về size lớn, giúp người nuôi tăng lợi nhuận.

Ngày 14/07/2022