...

Cách nuôi cá Xiêm bột hiệu quả nhất

Tuy cá Xiêm, Phướng, betta rất dễ sinh sản, mắn đẻ, tỷ lệ trứng thụ tinh và tỷ lệ nở cao. Nhưng từ giai đoạn cá bột, qua

Ngày 22/04/2022
...

Tại sao liều lượng vaccine cho cá ngày càng thấp hơn?

Vaccine vi lượng giúp giảm thể tích vaccine từ đó giảm thiểu tác dụng phụ mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng bệnh

Ngày 18/04/2022
...

Giải pháp khắc phục ảnh hưởng thời tiết đến tôm nuôi

Trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa từ tháng 4 – 6 sẽ ảnh hưở

Ngày 15/04/2022
...

Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật nuôi cá đối mục

Trong vài năm trở lại đây, nhiều hộ nuôi tôm tại Bình Định đã dần chuyển sang nhiều hình thức nuôi với các đối tượng nuô

Ngày 07/04/2022
...

4 cách quản lý và chăm sóc cá rô phi hiệu quả nhất

Để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả cần có những phương thức quản lý triệt để các yếu tố có thể ảnh hưởng đến

Ngày 30/03/2022
...

ORP – Một chỉ dẫn quan trọng của điều kiện môi trường ao nuôi tôm

Thế ôxi hóa-khử (ORP) là một chỉ số quan trọng dùng để đánh giá chất lượng môi trường ao nuôi tôm.

Ngày 25/03/2022
...

Kỹ thuật ương giống cá dìa bông trong ao

Năm 2020 Trung tâm Khuyến nông Bình Định đã triển khai thực hiện mô hình “Ương cá dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787

Ngày 25/02/2022
...

Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật nuôi cua xanh thương phẩm

Cua xanh (Scylla paramamosain, Estampador,1949) là một trong những đối tượng nuôi trồng thủy sản nước lợ có giá trị kinh

Ngày 16/02/2022