Nhu cầu tiêu thụ và giá thủy sản sẽ tăng cao

tiêu thụ thủy sản

Theo Báo cáo Triển vọng nguồn cung thực phẩm trong 10 năm (2013 – 2022) của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các nhà kinh tế dự báo lĩnh vực nghề cá sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, nguồn cung và giá thủy sản đều tăng cao.

Sản lượng khai thác chỉ tăng 5% vào năm 2022. Nuôi trồng thủy sản dự kiến tiếp tục tăng trung bình 2,4%/năm trong giai đoạn 2013-2022, giảm gần 6% so với giai đoạn 10 năm trước đó. Tăng trưởng giảm chủ yếu do giảm diện tích những khu vực có điều kiện nuôi trồng tốt, tăng giá bột cá, dầu cá, năng lượng và thức ăn thủy sản khác. Tuy vậy, nuôi trồng thủy sản vẫn là ngành tăng trưởng nhanh nhất so với các ngành thực phẩm khác. Nuôi trồng sẽ vượt qua ngành khai thác, trở thành nguồn chính cung cấp thủy sản cho người tiêu thụ vào năm 2015 và chiếm tỷ trọng 53% tổng lượng tiêu thụ thủy sản năm 2022.

Sản lượng thủy sản toàn cầu sẽ đạt 181 triệu tấn năm 2020, tăng 18% so với mức trung bình của giai đoạn trước. Tỷ trọng nuôi trồng thủy sản tăng từ 41% tổng sản lượng thủy sản toàn cầu trong giai đoạn 2010 – 2012 lên 47% vào năm 2022.

Dự báo giá thủy sản tăng mạnh trong thập kỷ tới do nhu cầu tiêu thụ và chi phí sản xuất tăng. Tốc độ tăng trưởng sản xuất thủy sản chững lại do giá cả và nguồn cung biến động.

Tiêu thụ thủy sản tăng mạnh trong thập kỷ tới. Tiêu thụ bình quân toàn cầu tăng 8% từ 19kg/người trong giai đoạn 2010 – 2012 lên 20,6kg/người năm 2022, chủ yếu từ nguồn thủy sản nuôi.

Trong vài năm tới, giá thủy sản vẫn có ưu thế hơn thịt bò do chi phí thức ăn chăn nuôi đắt đỏ khiến giá thịt bò duy trì ở mức cao. Dự báo giai đoạn 2018 – 2022, tốc độ tăng tiêu thụ thủy sản sẽ giảm bớt do giá thủy sản cao hơn giá thịt.

Tiêu thụ bình quân đầu người sẽ tăng tại hầu hết các lục địa, trừ Châu Phi. Châu Đại Dương và Châu Á có mức tăng cao nhất. Tiêu thụ cũng tiếp tục tăng ở các nước kinh tế phát triển.

Giá bột cá và dầu cá cũng tăng vào năm 2020. Tiêu thụ bột cá và dầu cá sẽ phụ thuộc vào việc quản lý khai thác nghề cá chặt chẽ hơn.

ngọc hà
Theo seafood.com/vasep.com.vn
Đăng ngày: 20/07/2013

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc