Toàn tỉnh có 2.651 lồng nuôi cá

nuôi thủy sản Sơn La
Nông dân xã Mường Trai (Mường La) đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La.

Hiện, tỉnh ta có gần 2.700 ha nuôi thủy sản

So với cùng kỳ năm 2016, diện tích nuôi thủy sản tăng 128 ha, tập trung ở các huyện: Yên Châu, Sốp Cộp và Thành phố, do chuyển đổi diện tích trồng lúa sang đào ao nuôi thủy sản.

Các hộ nông dân trong tỉnh còn duy trì 2.651 lồng nuôi cá trên các lòng hồ thủy điện, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 1.538 lồng. Số lồng nuôi cá tăng nhanh do người dân được đầu tư hỗ trợ từ các chương trình 30a, khuyến nông, chủ trương phát triển thủy sản của tỉnh thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cùng với đó, còn có các hợp tác xã tự đầu tư nên số lượng lồng nuôi cá tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2016, tập trung ở các huyện: Quỳnh Nhai tăng 1.306 lồng, Thuận Châu tăng 82 lồng, Mường La tăng 85 lồng và Vân Hồ tăng 36 lồng.

Sản lượng thủy sản từ đầu năm đến nay thu hoạch gần 1.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi đạt hơn 700 tấn, còn lại là sản lượng khai thác trên các lòng hồ thủy điện.

Đinh Thành
Báo Sơn La
Đăng ngày: 16/02/2017

Bạn và (>item.like-1<) người khác đã thích tin này (>item.like<) người thích tin này (>item.count_cmt<) bình luận

Chủ đề
avatar

Tải ứng dụng Tepbac để bình luận thuận tiện hơn tepbac android tepbac ios
avatar avatar
(>item.username<) Lúc (>item.add_time*1000 | date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'<)
(>item.like<) (>item.report<)

(>item.content<)

Tin mới
Chỉ có trên Tép Bạc