!

Nguyên nhân tôm sưng gan mềm vỏ và quyên tắc sử dụng kháng sinh

Tác giả: VTC13 - 3N | Đóng góp bởi: VTC13 - 3N
21-11-2017 | LELINH | 3917 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
1. Tôm thẻ chân trắng gan tụy, sưng gan và mềm vỏ vì sao? 2. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong nuôi thủy sản 3. Tôm sú mang có màu bùn rồi chết do đáy ao nuôi ô nhiễm
Bình luận