!

Tư vấn nuôi tôm mùa nghịch

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: Truyền hình Trà Vinh
01-11-2018 | LELINH | 1815 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Chuyên đề kỳ này các diễn giả sẽ tư vấn những vẫn đề cần lưu ý khi nuôi tôm mùa nghịch và chăm sóc tôm mùa nghịch.

Bình luận