!

Tư vấn nuôi trồng thủy sản: Giảm chi phí nuôi tôm

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
06-03-2019 | LELINH | 1137 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

https://tepbac.com/tin-tuc/full/huong...

Trong chương trình tư vấn nuôi trồng thủy sản kỳ này chuyên gia sẽ hướng dẫn bà con những giải pháp giúp giảm chi phí trong nuôi tôm, sử dụng men vi sinh tiết kiệm và hiệu quả...

Bình luận