Yêu cầu và thủ tục đăng ký nuôi trồng thủy sản

Tác giả: THTV | Đóng góp bởi: THTV
21-05-2019 | LELINH | 1355 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nghị định 26 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thủy sản có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4./2019 Đối với người nuôi tôm sú, tôm thẻ, cá tra và nuôi trồng thủy sản lồng bè để được các cơ quan chức năng cho phép nuôi cần chú ý.

Bình luận