!

Một số ý lưu ý trong cải tạo ao nuôi khi diễn biến thời tiết phức tạp

Tác giả: CTV | Đóng góp bởi: CTV
22-02-2019 | LELINH | 1315 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Năm 2018 thời tiết diễn biến phức tạp cùng dịch bệnh trên tôm khiến quá trình nuôi tôm của người dân khó khăn. Ngành chuyên môn nhận định, năm 2019 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạo vì vậy cần chủ động đề phòng để tránh thiệt hại cho người nuôi tôm.

Bình luận