Bệnh virus cá trê sông

Channel catfish virus disease

Nguyên nhân

Giống Herpesvirus, hình cầu, đường kính virion có vỏ bao 175-200nm. Nhuôm âm thấy rõ capsid đường kính 100nm

Tiểu phần virus Channel catfish virus disease nhuộm âm (X90.000 hình KHVĐT) theo Wolf và Darlington, 1971.

Triệu chứng

- Đây là bệnh xuất huyết và thận biến đổi. Bụng sưng to và có trường hợp bụng căng phồng ra. Các vây đều xuất huyết. Mắt cá lồi ra hoặc hơ lồi, có một số vết bệnh màu vàng do một số vi khuẩn (Flexibacter columnaris hoặc Aeromonas hydrophila) là nguyên nhân thứ hai gây ra.

- Mang thường chuyển màu nhạt, nhưng thường một số cá bệnh thấy rõ tơ mang xuất huyết. Mang của những con cá hương hấp hối, nẩm thủy sinh phát triển mạnh

- Trong xoang cơ thể có dịch màu vàng, một số màu đỏ. Ruột có chứa chất dịch nhày màu vàng. Lá lách sưng lớn có màu đen, thận và gan có các đốm xuất huyết.

- Mô bệnh học: thận cá nhiễm bệnh thường phù và hoại tử (hình 32), xuất huyết trong cơ xương. Gan thay đổi phù và hoại tử.

Cá giống trê sông nhiễm bệnh CCVD; con phía trên bụng chướng to; lỗ liệu sinh

Cá giống trê sông nhiễm bệnh CCVD; con phía trên bụng chướng to; lỗ liệu sinh

Cá giống trê sông nhiễm bệnh CCVD; con phía trên bụng chướng to; lỗ liệu sinh dục, vây xuất huyết. Con phía dưới nhìn mặt lưng thấy bụng chướng to, mắt lồi.

Phân bố

Cá trê sông (Ictalurus punctatus) của Mỹ thường nhiễm bệnh Channel catfish virus disease. Bệnh xuất hiện ở cá dưới 1 tuổi và thường ít hơn 4 tháng tuổi. Nhiệt độ nước trên 270C tỷ lệ chết cao hơn, nhưng hiếm khi phát bệnh nhiệt độ < 180C.

Phòng trị

Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp

Tài liệu tham khảo
bởi Bùi Quang Tề