Ký sinh trùng mới trên cá tra

Ca. Actinochlamydia pangasiae

Gần đây, từ phương pháp định danh bằng công cụ 16S rRNA, các nhà khoa học Ấn Độ đã công bố một loài ký sinh trùng mới trên cá tra.

Nguyên nhân

Bệnh Epitheliocystis, Ca. Actinochlamydia pangasiae, loài ký sinh trùng trên cá, ký sinh trùng mới, bệnh của cá tra

Cây phân loài của Ca. Actinochlamydia pangasiae.

Tác nhân gây bệnh Epitheliocystis từ cá da trơn được đặt tên là Ca. Actinochlamydia pangasiae. Định danh bằng 16S rRNA từ chlamydiae. Đây là báo cáo đầu tiên về loài ký sinh trùng mới trên miệng cá tra P. hypophthalmus.

Đa số các loài cá nước ngọt đều dễ bị nhiễm Chlamydia. Đặc biệt những loài sinh sống ở nhưng ao hồ nước tĩnh và có nhiều hữu cơ.

Ký chủ cảm nhiễm thường là cá chép và cá da trơn. 

Triệu chứng

Các dấu hiệu cá bị nhiễm bệnh thường dễ nhầm lẫn với các loài ký sinh trùng trên mang cá. Cá bơi lội bất thường, thường tập trung những nơi cấp nước, hô hấp khó khăn.

Trong nghiên cứu này, cá Tra Pangasianodon hypophthalmus (14 – 15 cm, 70 – 90 g) có tỷ lệ tử vong tích lũy vào khoảng 23% trong tháng 6 và tháng 7 năm 2015 đã được đưa đến phòng thí nghiệm. Việc kiểm tra mô bệnh học các biểu mô mang của cá bị ảnh hưởng cho thấy có sự hiện diện của nội bào hạt trong cơ thể.

Bệnh Epitheliocystis, Ca. Actinochlamydia pangasiae, loài ký sinh trùng trên cá, ký sinh trùng mới, bệnh của cá tra

Mang cá bị nhiễm Chlamydia

Bệnh Epitheliocystis, Ca. Actinochlamydia pangasiae, loài ký sinh trùng trên cá, ký sinh trùng mới, bệnh của cá tra

Actinochlamydia pangasiae trên mang cá được bao quanh bởi một quầng sáng rõ; có đường kính 20 μm. Các mũi tên cho thấy sự phù nề ở các sợ mang thứ cấp.

Một sự nhiễm trùng đồng thời với trùng bánh xe Trichodina spp., trùng quả dưa Ichthyobodo spp và sán lá đơn chủ Dactylogyrus spp. cũng được quan sát thấy ở mang cá. Sự hiện diện của ADN Chlamydia trong mang của cá bị ảnh hưởng đã được xác nhận bằng sự khuếch đại và trình tự của gen 16S rRNA. Phân tích BLAST-n cho thấy sự giống nhau tối đa (96%) với nhóm Candidatus là loài Actinochlamydia clariae trên cá trê.

Trên cơ sở phân tích phát sinh loài, các nhà khoa học Ấn Độ kết luận rằng các tác nhân gây bệnh Epitheliocystis từ cá tra là một loài mới và thuộc về họ Actinochlamydia và đặt tên là Actinochlamydia pangasiae.

Phân bố

Trong lịch sử, nhiễm Chlamydia đã được đánh giá là tác nhân gây bệnh trên biểu bì, báo cáo từ hơn 90 loài cá. Và được đánh giá là nhóm tác nhân gây bệnh tương đối nguy hiểm trên cá da trơn.

Phòng trị

Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp cho ký sinh trùng trên cá.

Tài liệu tham khảo

1. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12711/full 

bởi TRỊ THỦY Lược dịch