Ảnh hưởng của biofloc với nồng độ khác nhau lên sự tăng trưởng và hoạt động miễn dịch của tôm chân trắng Thái Bình Dương, Litopenaeus vannamei

Tác giả:

In-Kwon Jang, Su-Kyoung Kim, Young-Rok Cho, Guo Qiao. 2013. Effect of biofloc with different concentration on growth and immune activity of Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei juvenile. Aquaculture 2013 - Meeting Abstract./Aquanetviet.org

Ngày đăng: 17-07-2013
Đóng góp bởi: Duy Nhứt
Ảnh hưởng của biofloc với nồng độ khác nhau lên sự tăng trưởng và hoạt động miễn dịch của tôm chân trắng Thái Bình Dương, Litopenaeus vannamei
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.68MB | 1150 | 202 | duynhut

Hoạt động nuôi tôm sử dụng công nghệ biofloc (BFT) là một phương pháp khác để giải quyết các vấn đề do hiện tượng phú dưỡng ven biển bởi nước thải và truyền virus từ môi trường vào trong các ao nuôi ngoài trời. Công nghệ bioflocs thể hiện vai trò của mình như là nguồn thức ăn cho tôm vơi thành phần bao gồm nhiều loại vi khuẩn, vi tảo, protozoans, các hạt vật chất và vi sinh vật khác, và được đánh gí là giàu chất dinh dưỡng và các chất kích thích miễn dịch. Đặc biệt, các thành phần tế bào của vi khuẩn dị dưỡng chiếm ưu thế trong bioflocs được biết là chất trung gian của tiền chất pro-PO (prophenoloxidase) trong hệ thống miễn dịch của tôm. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của bioflocs trên hoạt động miễn dịch và tăng trưởng của tôm.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm