Thí nghiệm ương thâm canh cá rô đồng (Anabas testudineus) trong giai bằng thức ăn viên có hàm lượng protein khác nhau

Tác giả:

Kim Văn Vạn và Võ Quí Hoàn

Ngày đăng: 29-08-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Thí nghiệm ương thâm canh cá rô đồng (Anabas testudineus) trong giai bằng thức ăn viên có hàm lượng protein khác nhau
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.2MB | 1091 | 31 | ltxuyen2010
TÓM TẮT
 
Thí nghiệm ương thâm canh cá rô đồng bằng thức ăn viên nổi tại Trại cá Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội từ ngày 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2008. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn trong 9 giai lưới (3 m x 4 m x 1,2 m), với mật độ ương là 50 con/m2, sử dụng thức ăn viên nổi của hãng Cargill (28; 35 và 40% protein). Kết quả thí nghiệm cho thấy, sau 4 tuần ương cá rô đồng đạt 4,87 - 7,47 g/con, có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05) về tốc độ sinh trưởng giữa các lô thí nghiệm. Tỷ lệ sống là tương đối cao và không có sự sai khác giữa các lô thí nghiệm ở mức P>0,05.
Thức ăn viên có hàm lượng đạm 40% thích hợp cho giai đoạn ương cá hương lên cá giống trong giai.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm