Xác định khả năng thay thế Artermia bằng Moina macrocopa trong sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium Rosenbergii) theo qui trình nước xanh cải tiến

Tác giả:

Ks. Đỗ Trung Kiên

Ngày đăng: 03-09-2013
Đóng góp bởi: ltxuyen2010
Xác định khả năng thay thế Artermia bằng Moina macrocopa trong sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium Rosenbergii) theo qui trình nước xanh cải tiến
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.69MB | 1345 | 51 | ltxuyen2010

Nghiên cứu được thực hiện về sản xuất giống nhân tạo tôm càng xanh theo qui trình nước xanh cải tiến, gồm 2 thí nghiệm . Thí nghiệm thăm dò: Xác định khả năng chịu đựng của Moina macrocopa ở các độ mặn khác nhau.Thử nghiệm được tiến hành với thể tích 100 mL, 3 lần lặp lại ở các độ mặn khác nhau từ 2, 4, 6, 8, 10, 12‰. Kết quả Moina chịu được độ mặn 12%o trong khoảng thời gian 30 phút. Thí nghiệm chính: thay thế Artemia bằng Moina macrocopa ở các tỉ lệ khác nhau theo mỗi nghiệm thức: nghiệm thức I cho ăn 100% Artemia (NT đối chứng), nghiệm thức II thay thay thế 25% Artemia, nghiệm thức III thay thế 50% Artemia, nghiệm thức IV thay thế 75% Artemia, nghiệm thức V thay thế 100% Artemia, kết hợp sử dụng thức ăn chế biến được cho ăn 3 – 4 lần/ngày. Kết quả thu được sai khác có ý nghĩa có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức: Tỉ lệ sống cao nhất ở nghiệm thức không thay thế Artermia bằng Moina là 40,06 ± 7,23, thấp nhất ở nghiệm thức thay thế 100% Artermia bằng 100% Moina là 16,42 ± 2,07, chu kỳ lột xác ở nghiệm thức I (cho ăn 100% Artemia và thức ăn chế biến) là nhanh nhất và xuất hiện Postlarvae đầu tiên sớm nhất so với nghiệm thức khác. Hàm lượng TAN tăng cao (2- 5mg/L) vào cuối chu kỳ ương và tăng nhanh ở các nghiệm thức thay thế Artemia bằng Moina.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm