Ảnh hưởng của các loại tảo thức ăn lên sự sinh trưởng, tuổi thọ và các chỉ tiêu sinh sản của Artemia Franciscana Vĩnh Châu.

Tác giả:

Thạch Thị Lệ, 2009.

Ngày đăng: 11-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của các loại tảo thức ăn lên sự sinh trưởng, tuổi thọ và các chỉ tiêu sinh sản của Artemia Franciscana Vĩnh Châu.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.598MB | 1067 | 24 | sutu86

Nghiên cứu được thục hiện với mục tiêu nghiên cứu ảnh hưởng của bốn loài tảo làm thức ăn cho Artemia gồm Chaetocerus, Dunaliella, Nannochloropsis Và Tetraselmis lên tỷ lệ sống, tăng trưỏng, tuổi thợ và các chỉ tiêu sinh sản, nhằm tìm ra loại thức ăn phù họp để Artemỉa có sinh trưởng tốt, sức sinh sản cao và chất lượng sinh khối đảm bảo cho nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Thủy Sản - Trường Đại Học Cần Thơ.

Thí nghiệm được bố trí trong phòng với nhiệt độ phòng và độ mặn 80‰ . Sau 14 ngày nuôi kết quá cho thấy Artemia có tỷ lê sống và tăng trường tốt nhất với thức ăn là tảo Chaetoceros (97.5%, 7.15mm và 38 ngày) so với các loài tảo khác: Dunaliella (89.7 % , 6.78 mm), Nannochloropsis (84.2%, 6.78mm) và thấp nhất là Tetraselmis (71.8%, 6.16mm) . Tuổi thọ của con cái là cao nhất cũng đạt được với thức ăn là tảo Chaetocerus (38 ngày), kế đến là Dunaliella (34 ngày) Và Nannochloropsis, Tetraselmis cùng là 29 ngày trong khi tuổi thọ của con đực là gần như nhau (24-25 ngày) ngoại trừ ở nghiệm thức tảo Dunaliella (28 ngày).

Về các chỉ tiêu sinh sản cũng cho thấy, Artemia ăn tảo Chaetoceros có khả năng sinh sán tốt nhất (đạt 525 ± 313 phôi trên vòng đời với sức sinh sản bình quân cho mỗi lứa đẻ là 95± 35 phôi và tổng số lần tham gia sinh sản là 5.4 ± 2 lứa) so với các loài tảo khác ( 127-222 phôi; 45-52 phôi và 3-6 theo thứ tự tương ứng). Tuy nhiên Artemia trong nghiệm thức cho ăn tảo Dunaliella lại có thời gian tham gia sinh sản dài nhất (l8.3± 7.9 ngày), kế đến là Chaetocerus (16.l± 7.7 ngày), Nannochloropsis (10.5± 5.9 ngày) và ngắn nhất là ở nghiệm thức Tetraselmis (9.2± 5.9 ngày).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm