Ảnh hưởng của cho ăn gián đoạn lên tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống.

Tác giả:

Lê Thị Tiểu Mi, 2009.

Ngày đăng: 11-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của cho ăn gián đoạn lên tăng trưởng của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.515MB | 775 | 22 | sutu86

Thí nghiệm được tiến hành trong thời gian 12 tuần, nghiên cứu ảnh hưởng sự cho ăn gián đoạn lên tăng trưởng của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalms) trong suốt thời gian thí nghiệm cho ăn gián đọan, ở nghiệm thức đối chứng (NT1 ăn theo nhu cầu (ăn đến no) với chế độ 2 lần/ngày. Các nghiệm thức còn lại cho ăn theo chế độ: cho ăn 7 ngày: gián đọan 2 ngày (NT2); cho ăn 7 ngày: gián đoạn 3 ngày (N T3) 7 ngày: gián đoạn 4 ngày (NT4). Tất cả các nghiệm thức đều được cho ăn giống nghiệm thức đối chứng (ăn đến no, 2 lần/ngày, cho ăn 3-5% trọng lượng thân).

Kết thúc thí nghiệm, cá được cho ăn gián đoạn ở chế độ cho ăn 7 ngày gián đoạn 3 ngày (NT3) có trọng lượng cơ thể cao hơn (67,13± 4,8) và FCR nhỏ hơn (1,32±0,07) cá được cho ăn hàng ngày (65,08±5,94 và 1,62± 0,14) (NT1), Và sự khác biệt này có nghĩa thống kê (p>0,05). Không có sự khác biệt về thành phần hóa học của cá như độ ẩm, tro, lipid, NFE, Prorein, năng lượng giữa các nghiệm thức (p>0,05).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm