Ảnh hưởng của mật độ trong ương ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) theo hai giai đoạn (Zoea1 –Zoea5 Và Zoea5 – Cua1)

Tác giả:

Trần Văn Đầy, 2010.

Ngày đăng: 17-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của mật độ trong ương ấu trùng cua biển (Scylla paramamosain) theo hai giai đoạn (Zoea1 –Zoea5 Và Zoea5 – Cua1)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.606MB | 2550 | 40 | sutu86

Trong nghiên cứu này, việc ương ấu trùng được tiến hành với hai giai đoạn: giai đoạn 1 ương từ Zoea l đến Zoea 5 với các mật độ 200, 250 và 300 von/l. Giai đoạn 2 ương từ Zoea 5 đến Cua l với vác mật độ 25 và 50 con/L.

Kết quả cho thấy trong giai đoạn ương đầu tiên mật độ 300 con/L cho tỷ lệ sống cao nhất (91,78%) kế đến là 250 con/L (88,56%) và thấp nhất là 200 con/L (87,53%) tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Ở giai đoạn ương thứ hai thì tỷ lệ sống đạt cao nhất với mật độ 25 Con/L (18,35%) và khác
biệt có ý nghĩa thống kê so với mật độ 50 con/1 (9,73%). Tuy nhiên xét về năng suất, ở giai đoạn ương thứ nhất, mật độ ương 300 con/L cho năng xuất cao nhất so Với 2 mật độ còn lại (p<0,05). Tuy nhiện năng suất ở mật độ 250 con/L còn cao hơn và có ý nghĩa so với mật độ 200 con/L. Trong khi đó ở giai đoạn ương thứ hai lại không cho thấy có sự khác biệt về năng suất giữa 2 mật độ 25 con/L và 50 con/L. Tỷ lệ sống từ Zoea l đến Cua l đạt từ 8,52-16,84.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm