Ảnh hưởng của nguồn tôm mẹ ở Đồng Nai và Long An lên chất lượng ấu trùng tôm Càng xanh (Macrobrachium rosenbergii).

Tác giả:

Trần Thành Trân, 2012.

Ngày đăng: 17-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của nguồn tôm mẹ ở Đồng Nai và Long An lên chất lượng ấu trùng tôm Càng xanh (Macrobrachium rosenbergii).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 2.15MB | 1537 | 32 | sutu86

Đề tài “Ảnh hưởng của nguồn tôm mẹ ở Đồng Nai và Long An lên chất lượng ẩu trùng tôm càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii)” đã được thực hiện tại Trung Tâm Giống Thủy sản tỉnh Đồng Tháp trong thời gian 4 tháng.

Nội dung gồm nuôi vỗ nguồn tôm bố mẹ và ương ấu trùng tôm càng xanh đến giai đoạn post 15. Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nguồn tôm bố mẹ ở Đồng Nai và Long An lên chất lượng ấu trùng tôm càng xanh, qua đó lựa chọn được nguồn tôm bố mẹ tốt làm cơ sở ứng dụng cho sản xuất giống tôm càng xanh trong tương lai. Nguồn tôm bố mẹ được thu mua từ Đồng Nai Và Long An, sau đó được bố trí nuôi từng cặp trong giai có diện tích 1 m2 tại Trung Tâm Giống Thủy sản Đồng Tháp.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng của 2 dòng tôm sau 4 tháng nuôi vỗ khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Tỷ lệ sống của dòng tôm Long An đạt 80% cao hơn so Với tôm Đồng Nai là 45%. Thời gian sinh sản lần đầu của dòng tôm Đồng Nai là 45±12 ngày sớm hơn so với tôm Long An là 61±20 ngày và khác biệt có ý nghĩa thông kệ (p<0,05). Sức sinh sản tương đối (số trứng/g tôm mẹ), kích thước trứng và số ấu trùng của 2 nguồn tôm là tương đương nhau. Về kết quả ương ấu trùng thời gian kết thúc chu kỳ ương và kích thước tôm post của 2 nguồn không chênh lệch nhau, chỉ số biến thái (LSI) của 2 nguồn tôm cũng không có sự khác biệt (p>0,05), nhưng thời gian xuất hiện post của 2 dòng tôm khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Ngoài ra có sự khác biệt về tỷ lệ sống trung bình của tôm post giữa 2 nguồn tôm, trong đó tỷ lệ của Đồng Nai đạt cao hơn (46,6l± 16.62 %) so với Long An (37,41± 13.53 %) và năng suất tôm post 15/lít nước ương của 2 dòng tôm cũng khác biệt có ý nghĩa thông kê (p<0,05).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm