Ảnh hưởng của nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá rô Đầu vuông.

Tác giả:

Đàm Thùy Nga, 2012.

Ngày đăng: 17-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và tăng trưởng của cá rô Đầu vuông.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.637MB | 1388 | 46 | sutu86

Nghiên cứu này được thực hiện với 3 nghiệm thức ở 3 mức nhiệt độ: 24oC, 28 oC và 32 oC. Mỗi nghiệm thức theo dõi được lặp lại ba lần Sau 9 tuần thí nghiệm, các yếu tố môi trường như : NO2, N-NH4+ nằm trong khoảng thích hợp để cá có thể sinh trưởng và phát triển bình thường.

Ở nghiệm thức 32 oC khối lượng cơ thể đạt 15,41±1,89 (g/con) và tổng chiều dài 95,28±3,54 (mm/con) đạt tăng trưởng cao nhất. Tiếp theo đó là 12,82±0,47 (g/con) khối lượng cơ thể và 90,12±0,80 (mm/con) chiều dài cá nuôi ở nhiệt độ 28 oC. Sau cùng, ứng với nhiệt độ 24oC thì khối lượng cơ thể cá đạt 10,42±0,4 (g/con) và chiều dài đạt 85,11±1,96 (mm/con). Cá nuôi ở nhiệt độ 32 oC có giá trị FCR tốt nhất (1,99±0,24), tiếp theo là ở nghiệm thức 28 oC (2,06±0,19) và sau cùng là ở nghiệm thức 24 oC (2,4±0,256). Hàm lượng Glucose trong máu cá và khả năng điều hòa áp suất thẩm thấu vẫn có sự biến động vẫn có sự biến động giữa các nghiệm thức nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm