Ảnh hưởng của nhiệt độ, oxy, pH đến sự phát triển phôi, cá bột mè trắng.

Tác giả:

Đỗ Minh Nhựt, 2010.

Ngày đăng: 17-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của nhiệt độ, oxy, pH đến sự phát triển phôi, cá bột mè trắng.
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 0.238MB | 1122 | 43 | sutu86

Đề tài: “ Ảnh hưởng nhiệt độ, Oxy, pH lên cá mè trắng giai đọạn phôi và cá bột được tiến hành từ tháng 12/2009 đến tháng 5/2010 tại trại cá thực nghiệm khoa Thủy Sản trường đại học Cần Thơ”. Đề tài được thực hiện với mục tiêu thu thập dẫn liệu về một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của phôi và cá bột của cá mè trắng.

Để góp phần làm cơ sở phát triển kỹ thuật sản xuất cá giống nhân tạo các loài cá đạt hiệu quả cao. Với các nội dung xác định ngưỡng nhiệt độ, Oxy, pH của phôi và cá bột, xác định nhiệt độ không sinh học của cá, xác định tiêu hao oxy của phôi và cá bột. Kết quả thu được: ngưỡng nhiệt độ trên của phôi cá mè trắng là 33,2 ± 10C và ngưỡng nhiệt độ dưới của phôi cá mè trắng là 8,4 ± 0,8°C. Ngưỡng nhiệt độ trên của cá bột mè trắng là 37,7 ± 1,5°C và ngưỡng dưới của cá bột loài này là 7,8 ± 0,5°C. Nhiệt độ không sinh học của cá mè trắng là 10,2 ± 0,5°C. Ngưỡng pH trên của phôi mè trắng là 8,7 ± 0,3 đơn vị và ngưỡng dưới của phôi
là 4,1 ± 0,2 đơn vị. Ngưỡng pH trên của cá bột mè tráng là 9,1 ± 0,5 đơn vị và ngưỡng pH dưới của cá bột loài này là 3,7 ± 0,3 đơn vị. Hàm lương tiêu hao Oxy của phôi cá mè trắng trung bình là 0,29 mg/ 1000 trứng/ giờ. Ngưỡng Oxy của cá mè trắng trung bình là 0,99 mg/lít.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm