Ảnh hưởng của số lần đẻ lên chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon).

Tác giả:

Nguyễn Quốc Trưởng, 2010.

Ngày đăng: 26-09-2013
Đóng góp bởi: Sutu86
Ảnh hưởng của số lần đẻ lên chất lượng của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú (Penaeus monodon).
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
SWF 2.33MB | 993 | 38 | sutu86

Trong nghiên cứu này 3 tôm sú mẹ được thu từ tự nhiên sau đó cắt mắt và cho đẻ. Ấu trùng của mỗi tôm mẹ được thu riêng và ương trong 3 bể. Sau đó tiếp tục cho đẻ và ương như vậy 3 lần liên tiếp. Sinh sản xong 3 lần, tôm mẹ được nuôi vỗ và cho sinh sản tiếp thêm 3 lần. Ấu trùng của mỗi lần đẻ đều được thu và ương giống như trên. Ương ấu trùng ở mật độ 150 con/lít. Chế độ cho ăn và chăm sóc giống nhau cho tất cả các lần đẻ.

Kết quả cho thấy sức sinh sản và tỷ lệ nở ở lần đẻ 1, 2, và 3 cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các lần đẻ 4, 5 và 6. Chiều dài tôm và tỷ lệ sống ở giai đoan postlarvae-15 của lần đẻ 1, 2, và 3 không khác biêt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) với nhau, nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với lần đẻ 4, 5 và 6. Tôm postlarvae-15 ở lần đẻ 1, 2, và 3 đạt yêu cầu về chất lượng khi gây sốc bằng formol 150ppm còn các lần đẻ 4, 5 và lần đẻ 6 thì không đạt yêu cầu.

Phần mềm dùng để mở tài liệu + hướng dẫn mở
http://www.mediafire.com/?acnufa4f4us5881

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm