Ảnh hưởng của 3 loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống cá Tai Tượng da beo (Astronotus ocellatus)

Tác giả:

Ks. Đào Thiện, 2010

Ngày đăng: 30-09-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của 3 loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống cá Tai Tượng da beo (<i>Astronotus ocellatus</i>)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 0.95MB | 1647 | 32 | ltxuyen2010
Thí nghiệm được thực hiện trong thời gian là 1 tháng, cá Tai Tượng da beo bột được bố trí trong các thùng xốp chứa 60 lít nước, mật độ 1 con/2lít. Thí nghiệm xác định loại thức thích hợp để ương cá Tai Tượng da beo. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 3 lần lặp lại: NTI (cho cá ăn Tép), NTII (cho cá ăn Trùn chỉ), NTIII (cho cá ăn thức ăn viên). Nhiệt độ, pH được đo 2 lần/ngày, oxy được đo 1 lần/tuần. Thí nghiệm được cân trọng lượng và đo chiều dài cá mỗi tuần, khi kết thúc thí nghiệm toàn bộ số cá sẽ được cân, đo để tính tỷ lệ sống và tăng trưởng. Sau 1 tháng ương, ở NTII cá có tốc độ tăng trưởng về trọng lượng cao nhất là 0,506 g/con, kế đến là NTIII 0,472 g/con và thấp nhất ở NTI 0,470 g/con, nhưng cả 3 NT I, II, III điều khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), chiều dài lớn nhất ở NTII là 2,48 cm/con, thấp nhất là ở NTI 2,42 cm/con, ở cả 3 nghiệm thức điều khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Tỷ lệ sống cao nhất ở NTII là (100%) và thấp nhất ở NTIII là (94,43%); cả 3 NT I, II, III điều khác biệt không có ý nghĩa (p > 0,05)

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm