Ảnh hưởng của các loại kích dục tố đơn đến sự sinh sản của cá Rô Đồng (Annabas testudineus)

Tác giả:

Ks. Trần Thị Kim Chi, 2010

Ngày đăng: 30-09-2013
Đóng góp bởi: Ths Nguyễn Hữu Lộc
Ảnh hưởng của các loại kích dục tố đơn đến sự sinh sản của cá Rô Đồng (Annabas testudineus)
Tải về | Báo vi phạm | Báo hỏng
Link: Vui lòng đăng nhập để thấy đường dẫn tải tài liệu.
pdf 1.3MB | 1812 | 39 | ltxuyen2010
Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định tác dụng của từng chất kích thích: LHRH-a, HCG, não thùy đối với quá trình sinh sản của cá Rô Đồng. Nghiên cứu được tiến hành với 2 đợt thí nghiệm vào đầu tháng 4 và đầu tháng 5. Mỗi đợt thí nghiệm có
3 nghiệm thức tương ứng với 3 loại kích thích tố khác nhau và nồng độ khác nhau. Kết quả thí nghiệm qua 2 đợt đã thu được: Đối với LHRHa + Motilium cho sức sinh sản đạt 353491 trứng/kg, tỷ lệ thụ tinh 83,5% và tỷ lệ cá bột đạt 76,3% và kết quả tốt nhất là liều lượng 70 µg/kg LHRHa + 10 mg Motilium. Tương tự như vậy đối với Não thùy họ cá Chép sử dụng liều lượng 9 mg/kg cho hiệu quả tốt nhất trong cả 2 đợt thí nghiệm: Sức sinh sản đạt 300401 trứng/kg, tỷ lệ thụ tinh 84%, tỷ lệ cá bột 61,3% và sử dụng HCG 4000 UI/kg kích thích cá sinh sản cho kết quả cao sức sinh sản đạt 350588 trứng/kg, tỷ lệ thụ tinh 80,4% và tỷ lệ cá bột đạt 71,4%. Từ những kết quả thí nghiệm trên có thể khẳng định dùng LHRHa + DOM ở liều lượng 70 µg/kg LHRHa + 10 mg Motilium kích thích cá rô đồng sinh sản đạt hiệu quả cao nhất.

"Tài liệu điện tử trên trang tepbac được chia sẻ để sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp nhận của tác giả và nhà xuất bản."

Có thể bạn quan tâm